Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 ANUNTURI ocupare post prin concurs

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-10-12 15:00:23
Ultima actualizare: 2011-05-04 09:35:57

Nr. 6895/12.10.2010

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Sibiu

 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii publice de  execuţie temporar  vacante :
1. Consilier, clasa I, gr. profesional asistent, tr. 1 de salarizare – Comp. Avize, Acorduri, Autorizări şi Legislaţie Orizontală – suspendat de la data de 01.08.2010 până la data de 21.05.2012, conf. art. 95 alin.1 lit. c coroborat cu art. 95 alin.2 din Legea nr. 188/1999 (r2).
Concursul se organizează la sediul A.P.M. Sibiu, în data de 22 octombrie 2010, ora 9 proba scrisă şi în data de 25 octombrie 2010 proba interviu.
Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2);
Condiţii specifice :
a)studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specialitatea hidrotehnică, îmbunăţăţiri funciare, amenajări şi construcţii hidrotehnice, ingineria mediului (ingineria şi protecţia mediului), ecologie, silvicultură
b)vechime în specialitatea studiilor : minimum 1 an;
c) cunoştinţe de operare pe calculator: POWER POINT, WORD, EXCEL – nivel de cunoştinţe mediu

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Compartiment  Juridic Contencios Administrativ şi  Resurse Umane, în termen de 8 zile  de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv până la data de 20 octombrie 2010, ora 14.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată.
Condiţiile de participare şi desfăşurare a concursului si bibliografia stabilită sunt afişate la sediul A.P.M. Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul A.P.M. Sibiu şi la nr. de telefon nr. 0269/4226523, int. 118.
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                  
Ing.  MARIOARA GOGA                                                        

Comp. JCARU,
 Violeta Tolciu


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.