Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Decizia emitere aviz pentru PUZ centru management deseuri Galda de Jos

Detalii

Autor: ARPM Sibiu,
Adăugat: 2011-02-15 15:54:52
Ultima actualizare: 2011-02-15 15:57:06

Taguri

Data 15.02.2011

 

 

                             DECIZIE PRIVIND  EMITEREA  AVIZULUI DE MEDIU

                                                                      pentru

              PUZ – Centru de management integrat  al deşeurilor in localitatea Galda de Jos

                                                 şi  două drumuri de acces                             

 Decizia a fost luată  în urma analizării documentelor  depuse, a verificării şi parcurgerii etapelor procedurale prevăzute în HG nr. 1076/2004 ,a dezbaterii publice a Raportului de mediu ce a avut loc în data de 24.01.2011 în localitatea Galda de Jos, locaţia Şcoala Veche, a examinării observaţiilor transmise de autorităţile implicate în procedură, membre ale Colectivului Special Constituit întrunit în data de 25.01.2011 la sediul APM Alba .

 Decizia ARPM Sibiu de emitere a Avizului de mediu se bazează pe respectarea cerinţelor legislative privind integrarea în plan a consideraţiilor de mediu, identificarea problemelor de mediu rezultate ca efect a  implementării planului, consultarea autorităţilor şi cetăţenilor posibil a fi afectaţi de implementarea acestuia.

Planul propus PUZ –Centru de management  integrat al deşeurilor prevede includerea unei suprafeţe de 277300 mp  din care suprafaţa de 250000 mp este destinată Centrului de management integrat  al deşeurilor, iar 27300 mp sunt destinate amenajării celor două drumuri de acces, din  extravilan în intravilanul localităţii ,cu următoarele obiective:

- schimbarea destinaţiei terenurilor în concordanţă cu  prevederile  din PUZ;

- descrierea soluţiei de organizare arhitectural – urbanistică;

- dezvoltarea acestei zone  din punct de vedere economic  prin apariţia Centrului de management integrat  al deşeurilor, cu echipările  tehnico-edilitare corespunzătoare;

- realizarea de legături cu reţeaua de circulaţie naţională şi zonală;

- aspectele relevante ale stării actuale a mediului;

-integrarea prevederilor prevăzute de alte planuri, programe şi acte normative comunitare:

Planul Judeţean de Management a Deşeurilor, Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane - cu transpunere în legislaţia românească, prevederile Directivei habitatelor.

-măsuri avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului.

Autoritatea competentă  pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie

a  publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de definitivare şi avizare din punct de vedere al protecţiei mediului a planului. Astfel au fost mediatizate prin anunţuri în presa locala: elaborarea planului şi solicitarea de obţinere a avizului de mediu, încadrarea planului în categoria celor ce necesită efectuarea evaluării de mediu, finalizarea raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice a acestuia. Documentaţia a fost accesibilă publicului  la sediul APM Alba  şi la sediul ARPM Sibiu pe durata derulării procedurii.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.