Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Decizie emitere AIM nr 112 din 2010 revizuita SC FIN – ECO SA Braşov

Detalii

Autor: ARPM Sibiu,
Adăugat: 2011-04-19 13:32:04
Ultima actualizare: 2011-04-19 13:32:04

19.04.2011

DECIZIE privind emiterea autorizaŢiei integrate de mediu nr. sb 112/2010 REVIZUITĂ

pentru

„Depozitul de deşeuri nepericuloase”

titular de activitate

S.C. FIN - ECO S.A.

Având în vedere:

-         Prevederile O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări de  Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-         O.M. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat de Ord. 1158/2005;

-         Concluziile consultării în şedinţele  C.A.T.

Agentia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu decide:

„Emiterea autorizaţiei integrate de mediu revizuită  pentru Depozitul de deşeuri nepericuloase, extravilan Săcele, judeţul Braşov, titular de activitate S.C. FIN-ECO S.A.”

Decizia a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi a amplasamentului, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente, membre ale Colectivului de Analiză Tehnică.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului. Astfel:

-  cererea de autorizare a fost adusă la cunoştiinţă publicului prin anunţuri repetate în mass-media;

- documentaţia de susţinere a solicitării de autorizare integrată de mediu a fost accesibilă pentru consultare de către public pe toată durata derulării procedurii de autorizare, la sediul ARPM Sibiu şi sediul APM Braşov.

Obligaţiile de bază ale titularului activităţii/operator impuse prin autorizaţia integrată de mediu conduc la respectarea prevederilor OUG 152/2005, aprobată cu modificări de Legea nr. 84/2006, respectiv :

-         luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

-         luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare semnificativă nu va fi cauzată;

-         evitarea producerii de deşeuri, iar în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

-         utilizarea eficientă a energiei;

-         luarea măsurilor necesare pentru prevenirea poluărilor accidentale şi limitarea consecinţelor acestora;

-         luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţii, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului într-o stare care să permită reutilizarea acestuia.

Prezenta decizie se va publica pe site-ul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu http://arpmsb.anpm.ro, se va face publică în mass media şi se va afişa la sediul A.P.M. Braşov. Proiectul autorizaţiei integrate de mediu va fi accesibil publicului interesat pe site-ul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu.

În situaţia în care publicul interesat se consideră lezat într-un drept al său se poate adresa instanţei de contencios administrativ competentă, pentru a contesta din punct de vedere procedural deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de OUG 152/2005 cu respectarea dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute de OUG 152/2005 aprobată cu modificări de Legea 84/2006, considerându-se că acestea au un interes legitim sau sunt lezate într-un drept al lor.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele în cauză trebuie să solicite autorităţii publice centrale pentru  protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei de emitere sau de respingere a autorizaţiei integrate de mediu, revocarea, în tot ori în parte, a deciziilor sau a actelor contestate ori ducerea la îndeplinire a actelor sau acţiunilor considerate a fi  omise şi care fac obiectul participării publicului.

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are obligaţia de a răspunde la plângere  în termen de 30 zile de la data înregistrării acesteia la autoritate. În cazul în care nu se înregistrează nici o sesizare, în termen de  30 de zile de la  anunţul public, autoritatea  regională pentru protecţia mediului emite autorizaţia integrată de mediu.

Observaţiile publicului se pot înainta către Ministerul Mediului şi Pădurilor la fax. 021/3160282, către ARPM Sibiu la adresa office@arpmsb.anpm.ro  .      

În 30 zile de la anunţul public al deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, în lipsa unor observaţii fundamentate din partea publicului, autoritatea regională pentru protecţia mediului emite autorizaţia integrată de mediu. 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.