Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Indrumar proiect SC Kronochem Sebes SRL

Detalii

Autor: ARPM Sibiu,
Adăugat: 2011-04-07 13:19:15
Ultima actualizare: 2011-04-07 13:19:15

1720/07.04.2011

ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ŞI A RAPORTULUI DE SECURITATE PENTRU PROIECTUL

 

„Construire instalaţie pentru producerea formaldehidei, capacitate 60.000 t/an,

exprimat 100%”,

titular de proiect

S.C. KRONOCHEM SEBEŞ S.R.L.

 În conformitate cu prevederile H.G. 445/2009 şi O.M. 135/2010, procedura continuă cu realizarea raportului privind impactul asupra mediului şi a raportului de securitate. Raportul privind impactul asupra mediului şi raportul de securitate vor fi depuse pe suport de hârtie şi în format electronic la ARPM Sibiu şi A.P.M. Alba.

Raportul de securitate va fi verificat de către Secretariatul de risc din APM Alba, în conformitate cu O.M. 142/2004. Concluziile autorităţilor competente cu atribuţii în domeniu, conform HG 804/2007, vor fi transmise către ARPM Sibiu.

Prezenta constituie îndrumar în vederea elaborării Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului.

Titularul de proiect are obligaţia de a furniza în cadrul raportului privind impactul asupra mediului informaţiile prevăzute în anexa nr. 4 a HG 445/2009.

Structura şi conţinutul raportului vor respecta cerinţele din  Ord. 863/2002 Anexa nr. 2. Domeniile pentru care se solicită detaliere sunt cele precizate în coloanele 4 şi 5 ale Listei de definire a domeniului evaluării (ataşată) întocmite de ARPM Sibiu pe baza informaţiilor obţinute din analiza documentaţiei, a verificării în teren, a discuţiilor purtate în cadrul CAT şi a punctelor de vedere exprimate de celelalte autorităţi. Componentele de mediu identificate ca potenţial a fi afectate de implementarea proiectului, notate în coloana a 4-a a Listei de definire sunt cele precizate în Anexa nr. 2, tabelul nr. 3 al Ord. 863/2002.

Evaluarea impactului asupra mediului va lua în considerare impactul cumulativ cu sursele existente, analiza rezultatelor va evidenţia aportul surselor viitoare la poluarea factorilor de mediu din zona de influenţă.

Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se vor aplica cerinţele specifice autorizării integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la nivelurile asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, după caz, parametrii ori măsurile tehnice echivalente.

Raportul privind impactul asupra mediului şi raportul de securitate vor fi realizate de către persoane fizice sau juridice care au acest drept conform legii. Se vor ataşa documentele de înregistrare/atestate ale persoanelor fizice sau juridice care vor realiza studiile.

Se vor face demersurile necesare către A.N. “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă  Mureş pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor.

Totodată se vor ataşa avizele emise de celelalte autorităţi, precum şi contracte pentru utilităţi şi gestionarea deşeurilor.

Se vor prezenta contracte încheiate între SC Kronospan Sebeş SA şi SC Kronochem Sebeş SRL privind funcţionarea, spaţiu concesionat, extrase CF.

Se va stabili zona de protecţie sanitară în conformitate cu cerinţele legale, urmând să solicitaţi şi avizul autorităţii competente pentru sănătate.

Îndrumarul va fi pus la dispoziţia publicului pe pagina de internet împreună cu lista de control de definirea domeniului evaluării.

Transmiterea îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informaţii suplimentare, conform O.M. 135/2010.

Urmare a analizei memoriului tehnic în cadrul şedinţei CAT din data de 01.03.2011, acesta se va completa cu următoarele:

-         Distanţele faţă de ariile protejate din zona de impact, de interes naţional sau comunitar;

-         Se vor specifica şi delimita foarte clar activităţile care aparţin Kronospan Sebeş şi care aparţin Kronochem Sebeş;

-         Se va delimita zona de protecţie sanitară.

Notificarea Seveso nr. 21/04.02.2011 se va completa ţinând seama de analiza realizată de Secretariatul de risc din APM Alba, conform raportului de inspecţie nr. 26/11.02.2011.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.