ZgomotConform Hotărârii nr. 321 din 14 aprilie 2005 republicată* se abordează unitar, la nivel naţional, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare provocate de zgomotul ambiental, inclusiv a disconfortului, prin implementarea următoarelor măsuri:

Planurile de acţiune se elaborează pentru prevenirea creşterii sau reducerea nivelurilor zgomotului ambiental, acolo unde acesta depăşeşte limitele maxime admise, şi pentru a menţine calitatea mediului din punct de vedere al zgomotului ambiental, acolo unde acesta are niveluri acceptabile.

Valori adimisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcţionale din mediul urban conform STAS 10009-88:

 

 

Nr.

crt.

Spaţiul considerat

Nivelul de zgomot echivalent Lech dB(A)

Valoarea curbei de zgomot Cz  dB

1

Parcuri, zone de recreere şi odihnă, zone de tratament

45

40

2

Incinte de şcoli, creşe, grădinţe, spaţii de joacă ptr copii

75

70

3

Stadioane, cinematografe în aer liber

90

85

4

Pieţe, spaţii comerciale, restaurante în aer liber

65

60

5

Incintă industrială

65

60

6

Parcaje auto

90

85

7

Zone feroviale

70

65

 

          La nivelulAgenţiilor Regionale pentru Protecţia Mediului se înfiinţează câte o comisie condusă de directorul executiv al acesteia şi formată din reprezentaţi ai agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului.

Autorităţile administraţiei publice locale realizează cartarea zgomotului şi elaborarează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru aglomerările aflate în administrarea lor.

Hărţile stategice de zgomot, care arată situaţia anului calendaristic precedent, se pun la dispoziţia agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, astfel:

Planurile de acţiune pentru aglomerări respectă termenele:

Autorităţile administraţiei publice locale transmit Agenţiilor Regionale pentru Protecţia Mediului hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune o dată la 5 ani, începând cu termenele prevăzute mai sus.


www.anpm.ro
Adaugat: 2010-09-21 12:44:06
TiparesteTipareste