Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Sedinte publice (CAT)

Detalii

Autor: APM Sibiu,
Adăugat: 2010-09-13 11:17:50
Ultima actualizare: 2010-10-22 10:23:32

Taguri

SEDINTA PUBLICA (CAT) - 27.10.2010

 

 Prin prezenta vă informăm că în data de  27.10.2010, ora  10,00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu va avea loc şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Colectivului de Analiză Tehnică, constituit în baza Ordinului Prefectului, ca bază a procedurii de emitere a actelor de reglementare, având în vedere următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ord. 135/2010, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ord. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Colectivului de Analiză Tehnică  la şedinţa anunţată va fi:

Preşedinte  Director Executiv –  Ing. Mărioara Goga - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu,

Membri :

-          Macrea Rareş - Subprefect  – Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu,

-          Andrei Vulcu – inspector asistent  -  Consiliul Judeţean Sibiu

-          Costandache Cristian- Locotenent – Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

-          Petru Gabriela - Şef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apa - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

-     Carmen Brezai – Şef Birou Igiena Mediului - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu

-          Cornel Moldovan – sef Serviciu Îndrumare Angajatori şi Angajaţi, Securitate şi Sănătate în Muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu    

-          Manea Mirela   -  Comisar – Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul Judeţean Sibiu

-          Carmen Ştefănuţă – Consilier - Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu

        Secretar : Ruxandra Haşegan - Şef Serviciu Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu.              

    Participanţi :

                   SC VODAFONE ROMÂNIA SA, SC AERONAMIC EASTERN EUROPE SRL, DIRECŢIA SILVICA SIBIU, MITROPOLIA ARDEALULUI - PAROHIA ORTODOXA ROŞIA, SC TRANS MONTANA SRL, SC SPEDEX  PREST SRL, SC EST PROIECT SRL,  SC PRESTSAL SA, SC DRASIB CONSTRUCT SRL, SC APA CANAL SA SIBIU, PRIMARIA SIBIU - SERVICIUL URBANISM,  Primăria Roşia, Primăria Şelimbăr.

             

Reprezentanţi ai compartimentelor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

  

Nr. Crt

DOCUMENTAŢIA

BENEFICIAR

 

MOTIVUL DISCUTĂRII ÎN CAT

PREZENTARE

 

0

1

2

3

4

1.

Doc. Acord de mediu

Extindere reţea fibră optică între sector LEA Dumbrava Aeroport (DJ 106 C) şi localitatea Lazaret limită judeţ, aeroport şi staţia de transformare- Sibiu

SC VODAFONE ROMÂNIA

Etapa studiului  de evaluare adecvată

Ecolog Flavius Tomuţă

 2.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Fabricarea de componente pentru avioane

Sibiu str. Lyon nr. 2

 

SC AERONAMIC EASTERN EUROPE SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

 Dr. chim. Rodica Mihai

  3.

 Doc. PUD- Construire  biserică ortodoxă 

Daia  str. Principală CF 101227

 

MITROPOLIA ARDEALULUI - PAROHIA ORTODOXA ROŞIA

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ing. Cerciu Mihaela

4.

Doc. Acord de mediu

Construire atelier service auto, hală depozitare şi logistic, drumuri şi platforme parcaje, amenajare teren, branşamente utilităţi - împrejmuiri

Sibiu str. Barcelona nr. 8

 

SC TRANS MONTANA SRL

Etapa de încadrare

Ing. Cerciu Mihaela

5.

Doc. Acord de mediu

Construire centru de afaceri şi susţinere a mediului de afaceri în special a întreprinderilor micro şi al I.M.M.-urilor prin incubare şi ajutor logistic

Şelimbăr- Parc Industrial Sibiu SA CF 102876 nr. top 1753/1/1/2/12/4/2

 

  SC SPEDEX  PREST SRL

Etapa de încadrare

Ing. Cerciu Mihaela

6.

Proiect închidere depozit deşeuri Somârd

localitatea Târnava

 

SC PRESTSAL SA

Analiza proiectului

Ecolog Teona Calameţ

7.

Doc. PUD- Construire corp B de clădire, locuinţă cu subsol, parter, etaj şi mansardă în volumul podului, cu trei apartamente

Sibiu str. Verzăriei nr. 14

 

PF BÂRA BRÂNCOVEANU TOMA

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ecolog Teona Calameţ

9.

Doc. Autorizaţie de mediu

Pensiune turistică- Poplaca- Poplaca II-zona Platoş, lot. 10

ÎNTRPRINDERE INDIVIDUALA.  SUCIU PAULA

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Ecolog Teona Calameţ

10.

Doc. Autorizaţie de mediu

Structură de primire turistică

Păltiniş-zona Platoş, Poplaca II 

 

PF DANILA ILIE PETRU

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Ecolog Teona Calameţ

11.

Doc. Revizuire autorizaţie de mediu

 Exploatare forestieră

Ocolul Silvic Miercurea Sibiului- UP IV Ciban

 

DIRECŢIA SILVICA SIBIU

Evaluarea documentaţiei în vederea revizuirii   autorizaţiei de mediu

Ecolog Teona Calameţ

12.

Doc. Revizuire autorizaţie de mediu

Exploatare forestieră

Ocolul Silvic Miercurea Sibiului- UP III Bistra

 

DIRECŢIA SILVICA SIBIU

Evaluarea documentaţiei în vederea revizuirii   autorizaţiei de mediu

Ecolog Teona Calameţ

13.

Doc. Revizuire autorizaţie de mediu

Exploatare forestieră

Ocolul Silvic Miercurea Sibiului- UP V Pode

 

DIRECŢIA SILVICA SIBIU

Evaluarea documentaţiei în vederea revizuirii   autorizaţiei de mediu

Ecolog Teona Calameţ

14.

Doc. Autorizaţie de mediu

Exploatare nisip

Axente Sever-mal stâng râul Târnava Mare

SC DRASIB CONSTRUCT SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Ing. Ionel Cruciat

15.

Doc. Autorizaţie de mediu

Exploatare punctiformă nisip din albia râului Târnava Mare

 

SC DRASIB CONSTRUCT SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Ing. Ionel Cruciat

 

 *** Documentaţiile aferente prezentului Convocator pot fi solicitate în vederea consultarii, Serviciului Autorizare şi Controlul Conformarii.

 DIRECTOR EXECUTIV,                                                                            ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI 

   Ing. Mărioara GOGA                                                                                  CONTROLUL  CONFORMĂRII,

                                                                                                                     Dr. Ruxandra HAŞEGAN

SEDINTA PUBLICA (CAT) - 20.10.2010

 Prin prezenta vă informăm că în data de  20.10.2010, ora  10,00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu va avea loc şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Colectivului de Analiză Tehnică, constituit în baza Ordinului Prefectului, ca bază a procedurii de emitere a actelor de reglementare, având în vedere următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ord. 135/2010, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ord. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Colectivului de Analiză Tehnică  la şedinţa anunţată va fi:

Preşedinte  Director Executiv –  Ing. Mărioara Goga - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu,

Membri :

-          Macrea Rareş - Subprefect  – Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu,

-          Andrei Vulcu – inspector asistent  -  Consiliul Judeţean Sibiu

-          Costandache Cristian- Locotenent – Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

-          Petru Gabriela - Şef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apa - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

-     Carmen Brezai – Şef Birou Igiena Mediului - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu

-          Cornel Moldovan – sef Serviciu Îndrumare Angajatori şi Angajaţi, Securitate şi Sănătate în Muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu    

-          Manea Mirela   -  Comisar – Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul Judeţean Sibiu

-          Carmen Ştefănuţă – Consilier - Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu

        Secretar : Ruxandra Haşegan - Şef Serviciu Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu.

                  

 Participanţi :

 

    SC HIDROCONSTRUCŢIA SA, SC LUKOIL ROMÂNIA SRL, SC VAMILEX SRL, SC COSTIN & M SRL, SC REMAT SIBIU SRL, SC PALTINIŞ II SRL, SC ALEXIMI & THIMM SRL, SC ORIONVIDANJ SRL,  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA « APELE ROMÂNE » ADMINISTRAŢIA BAZINALA DE APA MUREŞ, SC TRENDY SRL,  SC APA CANAL SA SIBIU, PRIMARIA SIBIU - SERVICIUL URBANISM, Primăria Şelimbăr, Primăria Merghindeal

 

Reprezentanţi ai compartimentelor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

    

Nr. Crt

DOCUMENTAŢIA

BENEFICIAR

 

MOTIVUL DISCUTĂRII ÎN CAT

PREZENTARE

 

0

1

2

3

4

1.

Doc. Acord de mediu

Organizare de şantier

Coveş-intravilan

 

SC HIDROCONSTRUCŢIA SA

Etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată

Dr. Ruxandra Haşegan şi Flavius Tomuţă

2.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Servicii de vidanjare

Sibiu str. Viile Sibiului nr.1

 

SC ORIONVIDANJ SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Dr. Ruxandra Haşegan

 3.

 Doc. PUD- Construire locuinţă unifamilială

Sibiu str. Tiglarilor FN, CF 107224 nr. top107224

 

PF DOBRIN PAVEL

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ecolog Teona Calameţ

 4.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Unitate producţie cherestea

Agârbiciu str. Principală nr. 101

SC VAMILEX SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Ecolog Teona Calameţ

 5.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Staţie distribuţie carburanţi

Şelimbăr DN 1 k. 306+888

SC LUKOIL ROMÂNIA SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Ecolog Teona Calameţ

 6

Doc.  Autorizaţie de mediu

Punct colectare – valorificare deşeuri reciclabile

Sibiu str. Grâului nr. 6

 

SC REMAT SIBIU SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Ing. Mihaela Cerciu

 7.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Punct colectare deşeuri metalice reciclabile

Copşa Mică str. Sibiului nr.33

SC COSTIN & M SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Ing. Mihaela Cerciu

 8.

Doc. Acord de mediu

Realizarea unui centru zootehnic ecologic 198 de vaci în lactaţie

Noiştat – extravilan

 

SC PALTINIŞ II SRL

Etapa de încadrare

Ing. Mihaela Cerciu

 9.

Doc. PUZ- Schimbarea destinaţiei centralei termice 11 în unitate prestări servicii funerare

Sibiu str. Intrarea Siretului FN

 

PF HURDUBELEA IOAN

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ing. Mihaela Cerciu

 10.

Doc. PUD- Construire restaurant cu specific local

Dealu Frumos nr. 246

 

SC ELVA PALTINIŞ SRL

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ing. Mihaela Cerciu

  11.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Punct colectare – valorificare deşeuri reciclabile

Sibiu str. Luptei nr. 36

SC TRENDY SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Geogr. Mihaela Radu

 12.

Doc. PUZ  - Construire 2 locuinţe cuplate, împrejmuire, branşamente utilităţi

Sibiu str. Lucernei  FN, CF 106691 nr. top 135/2/2/2/1, 134/2/2/2/1, 137/1/4/2/2/1

 

PF IDOMIR IOAN şi alţii

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Geogr. Mihaela Radu

 13.

Doc. Autorizaţie de mediu

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din carton ondulat

Şura Mică str. Gării nr. 3-7

SC ALEXIMI & THIMM SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Geogr. Mihaela Radu

 14.

Doc. Revizuire autorizaţie de mediu

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din carton ondulat

Şura Mică-Parc Industrial, P12

 

SC ALEXIMI & THIMM SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea revizuirii   autorizaţiei de mediu

Geogr. Mihaela Radu

 15.

Doc. PUZ  Construire locuinţă P+M şi scoatere din circuitul  agricol

Şelimbăr  FN, cF 101432 nr. top 2648/1/1/4

 

PF NEAGA OVIDIU

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

 Dr. chim. Rodica Mihai

 *** Documentaţiile aferente prezentului Convocator pot fi solicitate în vederea consultarii, Serviciului Autorizare şi Controlul Conformarii.

 DIRECTOR EXECUTIV,                                                                         ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI 

 Ing. Mărioara GOGA                                                                                  CONTROLUL  CONFORMĂRII,

                                                                                                                    Dr. Ruxandra HAŞEGAN

SEDINTA PUBLICA (CAT) - 13.10.2010 

Prin prezenta vă informăm că în data de  13.10.2010, ora  10,00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu va avea loc şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Colectivului de Analiză Tehnică, constituit în baza Ordinului Prefectului, ca bază a procedurii de emitere a actelor de reglementare, având în vedere următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ord. 135/2010, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ord. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Colectivului de Analiză Tehnică  la şedinţa anunţată va fi:

Preşedinte  Director Executiv –  Ing. Mărioara Goga - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu,

Membri :

-          Macrea Rareş - Subprefect  – Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu,

-          Andrei Vulcu – inspector asistent  -  Consiliul Judeţean Sibiu

-          Costandache Cristian- Locotenent – Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

-          Petru Gabriela - Şef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apa - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

-     Carmen Brezai – Şef Birou Igiena Mediului - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu

-          Cornel Moldovan – sef Serviciu Îndrumare Angajatori şi Angajaţi, Securitate şi Sănătate în Muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu    

-          Manea Mirela   -  Comisar – Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul Judeţean Sibiu

-          Carmen Ştefănuţă – Consilier - Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu

        Secretar : Ruxandra Haşegan - Şef Serviciu Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu.

                  

 Participanţi :

           ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA « APELE ROMÂNE » ADMINISTRAŢIA BAZINALA DE APA MUREŞ, SC APA CANAL SA SIBIU, PRIMARIA SIBIU - SERVICIUL URBANISM, PRIMARIA AVRIG, SC RASITAL SRL, SC CON-A SRL,  SC AMIRA MOŞNA SRL, SC EDUART HARTMANN ROMÂNIA SRL, SC AUGUSTUS SRL , SC MILEA SNC, SC TESS SIB SRL, SC LIMAX IMPEX SRL,  SC KUHNKE PRODUCTION ROMÂNIA SRL, SC CONALPIN GROUP SA, SC 4 L.I.M. GROUP SRL.

Reprezentanţi ai compartimentelor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

 

Nr. Crt

DOCUMENTAŢIA

BENEFICIAR

 

MOTIVUL DISCUTĂRII ÎN CAT

PREZENTARE

 

0

1

2

3

4

1.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Fabricare încălţăminte

Sibiu str. Calea Şurii Mici nr. 39 A

 

SC RASITAL SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Dr. Ruxandra Haşegan

2.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Atelier confecţii metalice

Sibiu str. Frigoriferului nr. 6

 

SC CON- A SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Geogr. Mihaela Radu

 3.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Fermă vaci de lapte

Moşna str. Valea Moşnei nr. 1

 

SC AMIRA MOŞNA SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Geogr. Mihaela Radu

4.

Doc. Evaluare iniţială

Adăpost agricol

Turnu Roşu – Cf 100384nr. top 1006

PF GOMONEA ŞTEFAN

Etapa de încadrare

Geogr. Mihaela Radu

5.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Fabricare piese şi accesorii auto

Cisnădie str. Şelimbărului nr.111

 

SC EDUART HARTMANN ROMÂNIA SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Dr. chim. Rodica Mihai

6.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Spălătorie şi curăţătorie chimică

Sibiu str. C.I. Nottara nr. 22

 

SC MILEA SNC

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Dr. chim. Rodica Mihai

7.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Pensiune – restaurant

Sibiu str. Viile Sibiului nr. 16 A

 

SC AUGUSTUS SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Dr. chim. Rodica Mihai

 8.

Doc. PUD -  Creare scară de acces ap. 43/44

Sibiu str. N. Iorga nr. 54

 

SC LIMAX IMPEX

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ecolog Teona Calameţ

9.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Hală service auto şi showroom

Şelimbăr DN 1 km. 303+380

SC TESS SIB SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Ecolog Teona Calameţ

 10.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Producţie subansamble electromecanice

Sibiu str. Lyon nr. 2

 

SC KUHNKE PRODUCTION ROMÂNIA SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Ecolog Teona Calameţ

 11.

Doc. Acord de mediu

Exploatare balast din perimetrul temporar - Avrig 1

 

SC CONALPIN GROUP SA

Etapa de încadrare

Ing. Cruciat Ionel

12.

Doc. Acord de mediu

Iaz piscicol nr. 5

Săcădate-Avrig

 

SC CONALPIN GROUP SA

Etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată

Ecolog Flavius Tomuţă

13.

Doc. Autorizaţie de mediu

Restaurant

Sibiu –Piaţa Mică nr. 23

SC 4 L.I.M. GROUP SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Ing. Cruciat Ionel

 

*** Documentaţiile aferente prezentului Convocator pot fi solicitate în vederea consultarii, Serviciului Autorizare şi Controlul Conformarii.

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                                                         ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI 

 Ing. Mărioara GOGA                                                                                  CONTROLUL  CONFORMĂRII,

                                                                                                                    Dr. Ruxandra HAŞEGAN

SEDINTA PUBLICA (CAT) - 06.10.2010 

 Prin prezenta vă informăm că în data de  06.10.2010, ora  10,00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu va avea loc şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Colectivului de Analiză Tehnică, constituit în baza Ordinului Prefectului, ca bază a procedurii de emitere a actelor de reglementare, având în vedere următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ord. 135/2010, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ord. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Colectivului de Analiză Tehnică  la şedinţa anunţată va fi:

Preşedinte  Director Executiv –  Ing. Mărioara Goga - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu,

Membri :

-          Macrea Rareş - Subprefect  – Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu,

-          Andrei Vulcu – inspector asistent  -  Consiliul Judeţean Sibiu

-          Costandache Cristian- Locotenent – Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

-          Petru Gabriela - Şef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apa - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

-       Carmen Brezai – Şef Birou Igiena Mediului - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu

-          Cornel Moldovan – sef Serviciu Îndrumare Angajatori şi Angajaţi, Securitate şi Sănătate în Muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu    

-          Manea Mirela   -  Comisar – Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul Judeţean Sibiu

-          Carmen Ştefănuţă – Consilier - Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu

Secretar : Ruxandra Haşegan - Şef Serviciu Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu.

Participanţi :

SC APA CANAL SA SIBIU, SC PELL FRISCHMANN & ROMAIR CONSULTING, SC ADVICE SRL, SC IDEEA CONSULT SRL, PRIMARIA PORUMBACU DE JOS, PRIMARIA CISNADIE, PRIMARIA SIBIU - SERVICIUL URBANISM, SC ROMBAT SA-Bistriţa, OCOLUL SILVIC AVRIG,  SC THRACE GREINER PACKAGING SRL, SC OXILINE SRL, SC PETROIL SRL.

Reprezentanţi ai compartimentelor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

  

Nr. Crt

DOCUMENTAŢIA

BENEFICIAR

 

MOTIVUL DISCUTĂRII ÎN CAT

PREZENTARE

 

0

1

2

3

4

1.

Doc. Revizuire acord de mediu- Modificările propuse la proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov – localităţile Sibiu, Cisnădie, Răşinari, Şelimbăr şi Mohu

 

SC APA CANAL SA 

Analiza calităţii revenirii la Raportul evaluării impactului

Dr. Ruxandra Haşegan

2.

Doc. Revizuire acord de mediu -Modificările propuse la proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov – localităţile  Avrig şi Mârşa

 

SC APA CANAL SA 

Analiza calităţii revenirii la Raportul evaluării impactului

Dr. Ruxandra Haşegan

3.

Doc. Acord de mediu

Microhidrocentrala pe Râul Mare – Porumbacu de Sus

SC ADVICE SRL

Analiza calităţii raportului evaluării impactului

Dr. Ruxandra Haşegan

4.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Staţie mobilă  distribuţie carburanţi

Slimnic str. Principală FN

 

SC PETROIL SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Dr. Ruxandra Haşegan

 5.

Doc. Acord de mediu

Extindere spaţiu de producţie şi reorganizare flux  de productie

Copşa Mică str. Uzinei nr. 2

 SC ROMBAT SA- punct de lucru REBAT Copşa Mică

Etapa de încadrare

Geogr. Mihaela Radu

 6.

Doc. PUD - Construire casă de vacanţă

Cisnădioara str. Sibiului FN

PF POPESCU RAZVAN

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Geogr. Mihaela Radu

 7.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Unitate producţie articole de marochinărie

Tălmaciu

SC NEW FASHION BAG' S SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Geogr. Mihaela Radu

 8.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Colectare- valorificare deşeuri reciclabile

Sibiu –Triaj staţia CF poziţia M1 + M3

SC HENCO SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Geogr. Mihaela Radu

9.

Doc. PUD –Scoatere din circuitul agricol a unei suprafeţe de 500 mp, construire casă de vacanţă-  împrejmuire şi branşamente

PF NEAMŢU MIHAI

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Geogr. Mihaela Radu

10.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Fabricare ambalaje din material plastic

Şelimbăr str. Gării nr. 15

SC THRACE GREINER PACKAGING SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Ecolog Calameţ Teona

11.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Fabrică de oxigen

Sibiu str. Oţelarilor nr. 62

SC OXILINE SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

Ecolog Calameţ Teona

12.

Doc. Autorizaţie integrată de mediu

Instalaţie pentru recuperarea bateriilor uzate, acide cu plumb şi altor materiale cu plumb

Copşa Mică str. Uzinei nr. 2

 

SC ROMBAT SA- punct de lucru REBAT Copşa Mică

Analiza detaliată a solicitării

Ing. Ioan Ispas

 

 

*** Documentaţiile aferente prezentului Convocator pot fi solicitate în vederea consultarii, Serviciului Autorizare şi Controlul Conformarii.

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                                                         ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI 

 Ing. Mărioara GOGA                                                                                  CONTROLUL  CONFORMĂRII,

                                                                                                                    Dr. Ruxandra HASEGAN 

 

SEDINTA PUBLICA (CAT) – 29.09.2010

Prin prezenta vă informăm că în data de  29.09.2010, ora  10,00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu va avea loc şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Colectivului de Analiză Tehnică, constituit în baza Ordinului Prefectului, ca bază a procedurii de emitere a actelor de reglementare, având în vedere următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ord. 135/2010, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ord. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Colectivului de Analiză Tehnică  la şedinţa anunţată va fi:

Preşedinte  Director Executiv –  Ing. Mărioara Goga - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu,

Membri :

-          Macrea Rareş - Subprefect  – Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu,

-          Andrei Vulcu – inspector asistent  -  Consiliul Judeţean Sibiu

-          Costandache Cristian- Locotenent – Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

-          Petru Gabriela - Şef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apa - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

-     Carmen Brezai – Şef Birou Igiena Mediului - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu

-          Cornel Moldovan – sef Serviciu Îndrumare Angajatori şi Angajaţi, Securitate şi Sănătate în Muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu    

-          Manea Mirela   -  Comisar – Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul Judeţean Sibiu

-          Carmen Ştefănuţă – Consilier - Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu

 Secretar : Ruxandra Haşegan - Şef Serviciu Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu.               

Participanţi :

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA « APELE ROMÂNE » ADMINISTRAŢIA BAZINALA DE APA MUREŞ, SC APA CANAL SA SIBIU, SC H & S ECO CONSULT SRL, SC APA TÂRNAVEI MARI SA, SC  SCHRADER MEDIAŞ SRL , SC CONALPIN GROUP SA, PRIMARIA MEDIAŞ, PRIMARIA AVRIG, PRIMARIA JINA.

Reprezentanţi ai compartimentelor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu. 

 

Nr. Crt

DOCUMENTAŢIA

BENEFICIAR

 

MOTIVUL DISCUTĂRII ÎN CAT

PREZENTARE

 

0

1

2

3

4

 1.

Doc. PUZ-  Constituire trup intravilan cu funcţiunea construire locuinţe

Mediaş –zona Moşnei

 

BLAGUŢ GHEORGHE şi alţii

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Geogr. Mihaela Radu

2.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Unitate producţie încălţăminte

Mediaş str. Aurel Vlaicu nr. 41

SC RDF GROUP INCALZAMINTE BOX 1 SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

 

Geogr. Mihaela Radu

3.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Colectare deşeuri metalice feroase

Şeica Mare str. Lungă nr. 223

P.F.A. BLOTOR MARIA

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

  

Geogr. Mihaela Radu

4.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Fabricare produse din material plastic

Cisnădie str. Transilvaniei nr. 21

SC ANDRITZ SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

  

Geogr. Mihaela Radu

 5.

Doc. Revizuire autorizaţie de mediu –Unitate producţie caroserii, remorci şi semiremorci

Mediaş str. Aurel Vlaicu nr. 41

SC  SCHRADER MEDIAŞ SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea revizuirii   autorizaţiei de mediu

Geogr. Mihaela Radu

6.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Depozit fitofarmaceutic

Dumbrăveni str. Cuza Vodă nr. 107

SC AGRICOLA DUMBRAVENI SA

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu 

 

Geogr. Mihaela Radu

7.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Colectare valorificare deşeuri industriale reciclabile

Şura Mare str. Socului nr. 1

SC HYLKATEK WMS SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

 

Geogr. Mihaela Radu

8.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Spălătorie şi vopsitorie auto

Sibiu str. Ţiglarilor nr. 101

SC ZEYNO SERVICE SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

 

Geogr. Mihaela Radu

9.

Doc. Acord de mediu

Exploatarea nisipului şi pietrişului din perimetrul temporar de exploatare Săcădate

SC CONALPIN GROUP SA

Etapa de încadrare

Ing. Cruciat Ionel

10.

Doc. Acord de mediu

Exploatarea nisipului şi pietrişului din perimetrul temporar de exploatare Avrig 1

SC CONALPIN GROUP SA

Etapa de încadrare

Ing. Cruciat Ionel

11.

Doc. Acord de mediu

Perimetru temporar de exploatare Jina

SC ROEMI GROUP SRL

Etapa de încadrare

Ing. Cruciat Ionel

 *** Documentaţiile aferente prezentului Convocator pot fi solicitate în vederea consultarii, Serviciului Autorizare şi Controlul Conformarii.  

DIRECTOR EXECUTIV                                                       SEF SERVICIU AUTORIZARE SI CONTROLUL CONFORMARII

Ing. Marioara GOGA                                                         Dr. Ruxandra HASEGAN 

 

 

SEDINTA PUBLICA  (CAT) – 22.09.2010 

Prin prezenta vă informăm că în data de  22.09.2010, ora  10,00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu va avea loc şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Colectivului de Analiză Tehnică, constituit în baza Ordinului Prefectului, ca bază a procedurii de emitere a actelor de reglementare, având în vedere următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ord. 135/2010, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ord. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Colectivului de Analiză Tehnică  la şedinţa anunţată va fi:

Preşedinte  Director Executiv –  Ing. Mărioara Goga - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu,

Membri :

-          Macrea Rareş - Subprefect  – Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu,

-          Andrei Vulcu – inspector asistent  -  Consiliul Judeţean Sibiu

-          Costandache Cristian- Locotenent – Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

-          Petru Gabriela - Şef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apa - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

-     Carmen Brezai – Şef Birou Igiena Mediului - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu

-          Cornel Moldovan – sef Serviciu Îndrumare Angajatori şi Angajaţi, Securitate şi Sănătate în Muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu    

-          Manea Mirela   -  Comisar – Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul Judeţean Sibiu

-          Carmen Ştefănuţă – Consilier - Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu

Secretar : Ruxandra Haşegan - Şef Serviciu Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu.

Participanţi :  SC CARIER TRANSIB SRL, SC ASI NATURE SRL, SC H&S ECO CONSULT SRL, ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA « APELE ROMÂNE » ADMINISTRAŢIA BAZINALA DE APA MUREŞ, SC APA CANAL SA SIBIU, PRIMARIA SIBIU - SERVICIUL URBANISM, SC JIFA SRL, SC ECOANALITIC SRL, SC PETROSTAR SA, SC PALTINIŞ II SRL, SC PROIECT SA, SC TRACON SRL,  PRIMARIA DÂRLOS, SC SOMETRA SA, SC CATUMA SRL, SC OCON ECORISC SRL.

Reprezentanţi ai compartimentelor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

    

Nr. Crt

DOCUMENTAŢIA

BENEFICIAR

 

MOTIVUL DISCUTĂRII ÎN CAT

PREZENTARE

 

0

1

2

3

4

1.

Doc. Acord de mediu

Perimetru temporar de exploatare Valea Ursului, extravilan Cisnădie

 

SC CARIER TRANSIB SRL

Etapa de încadrare

Dr. Ruxandra Haşegan

2.

Doc. Autorizaţie de mediu- Fabrica de brânzeturi

Tichindeal

 

SC ASI NATURE SRL

Analiza calităţii Raportului la bilanţul de mediu

Dr. Ruxandra Haşegan

3.

Doc. Acord de mediu

Conductă colectoare Retiş – Ţeline- Brădeni

 

SNGN ROMGAZ SA

Etapa de încadrare

Ing. Mihaela Cerciu

4.

Doc. Autorizaţie de mediu

Fermă zootehnică vaci de lapte

Noiştat

SC PALTINIŞ II SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Ing. Mihaela Cerciu

5.

Doc. Acord de mediu -Realizare centru zootehnic ecologic

Noiştat

 

SC PALTINIŞ II SRL

Etapa de încadrare

Ing. Mihaela Cerciu

6.

Doc. PUZ - Extindere spaţii servicii- Hală tinichigerie şi vopsitorie auto- Construire trei locuinţe unifamiliale P+E

Sibiu str. H. Coandă FN

 

BÂRA IOAN

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare

Ecolog Teona Calameţ

7.

Doc. PUD- Construire casă de locuit, garaj şi branşamente

Sibiu- Guşterita CF 3032 nr.top 2339/3/1/2

 

MUNTEAN EMIL

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ecolog Teona Calameţ

8.

Doc. Revizuire autorizaţie de mediu -Instalaţie depozitare temporară deşeuri periculoase şi nepericuloase

Sibiu str. Tractorului nr. 10

 

SC JIFA SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea revizuirii   autorizaţiei de mediu  

Ecolog Teona Calameţ

9.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Colectare, transport, eliminare a deşeurilor  acumulate în fose septice sau toalete chimice mobile- servicii de vidanjare

Sibiu

 

SC SEB SIB SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu  

Ecolog Teona Calameţ

10.

Doc.  Autorizaţie de mediu

Pensiune turistică

Gura Râului nr. 773 C

Întreprindere Individuală ARSENIE MARIA „CIBIN”

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu  

Ecolog Teona Calameţ

11.

PUG Dârlos

PRIMARIA COMUNEI DÂRLOS

Analiza calităţii raportului de mediu şi luarea deciziei de emitere a avizului de mediu

Ing. Ileana Pârvulescu

12.

Doc. Autorizaţie integrată de mediu - Depozit ecologic de deşeuri menajere şi industriale asimilabile celor menajere - Cristian

SC TRACON SRL

Acceptarea documentaţiei depuse pentru obţinerea  autorizaţiei integrate de mediu

Ing. Mioara Dragomir

13.

Doc. Acord de mediu - Proiect unic de execuţie privind lucrările de operare, exploatare a haldei, în vederea închiderii acesteia - Copşa Mică str. Fabricilor nr. 1

 

SC SOMETRA SA

Analiza completărilor depuse

Luarea deciziei de emitere a acordului de mediu

Dr. Ruxandra Haşegan

14.

Doc. Autorizaţie de mediu

Colectare – valorificare deşeuri pe halda  SC SOMETRA SA

SC CATUMA SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea obţinerii   autorizaţiei de mediu

 

Dr. Ruxandra Haşegan

 *** Documentaţiile aferente prezentului Convocator pot fi solicitate în vederea consultarii, Serviciului Autorizare şi Controlul Conformarii. 

DIRECTOR EXECUTIV                             ŞEF SERVICIU AUTORIZARE ŞI   CONTROLUL CONFORMARII

 Ing.  Mărioara GOGA                                   Dr. Ruxandra HAŞEGAN

 

 

 

 SEDINTA PUBLICA (CAT) - 15.09.2010   

    

 Prin prezenta vă informăm că în data de  15.09.2010, ora  10,00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu va avea loc şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Colectivului de Analiză Tehnică, constituit în baza Ordinului Prefectului, ca bază a procedurii de emitere a actelor de reglementare, având în vedere următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ord. 135/2010, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ord. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Colectivului de Analiză Tehnică  la şedinţa anunţată va fi:

Preşedinte  Director Executiv –  Ing. Mărioara Goga - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu,

Membri :

-          Macrea Rareş - Subprefect  – Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu,

-          Andrei Vulcu – inspector asistent  -  Consiliul Judeţean Sibiu

-          Costandache Cristian- Locotenent – Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

-          Petru Gabriela - Şef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apa - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

-     Carmen Brezai – Şef Birou Igiena Mediului - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu

-          Cornel Moldovan – sef Serviciu Îndrumare Angajatori şi Angajaţi, Securitate şi Sănătate în Muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu    

-          Manea Mirela   -  Comisar – Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul Judeţean Sibiu

-          Carmen Ştefănuţă – Consilier - Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu

        Secretar : Ruxandra Haşegan - Şef Serviciu Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu.

                

  

 Participanţi : 

 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA « APELE ROMÂNE » ADMINISTRAŢIA BAZINALA DE APA MUREŞ, SC APA CANAL SA SIBIU, PRIMARIA SIBIU - SERVICIUL URBANISM, PRIMĂRIA POPLACA, PRIMARIA CISNĂDIE, PRIMĂRIA ORLAT,  PRIMĂRIA OCNA SIBIULUI, PRIMARIA SALIŞTE, SC COMPA SA, SC KUNKE PRODUCTION SRL , SC GEIGER GROUP ROMÂNIA SRL, SC H&S ECOCONSULT SRL.

             

               Reprezentanţi ai compartimentelor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

 

 

Nr. Crt

DOCUMENTAŢIA

BENEFICIAR

 

MOTIVUL DISCUTĂRII ÎN CAT

PREZENTARE

 

0

1

2

3

4

  1. 

Doc Acorduri de mediu Schimbare de destinaţie din case de vacanta in structuri de primire turistica

comuna Poplaca, zona Platoş extindere

DĂNILĂ ILIE,

ROŞU CLAUDIU

Etapa de încadrare, reglementarea problemei evacuării apelor uzate

Dr. Ruxandra Haşegan

2.

Doc. Acord de mediu

Perimetru temporar de exploatare Valea Ursului, extravilan Cisnădie

SC CARIER TRANSIB SRL

Etapa de încadrare

Dr. Ruxandra Haşegan

3.

Doc. Acord de mediu

Exploatare agregate balastieră

Orlat, extravilan

SC GEIGER GROUP ROMÂNIA SRL

Etapa de încadrare

Dr. Ruxandra Haşegan

4.

PUZ Schimbare parţială  de destinaţie din zonă industrială în zonă rezidenţială

Ocna Sibiului Cartierul Verde

SPACK VICTOR ANDREAS

Etapa de încadrare, discutarea completărilor depuse la solicitarea membrilor CSC

Dr. chim. Rodica Mihai

5.

Doc. Acord de mediu

Schimbare de destinaţie din locuinţă în pensiune turistică, Copşa -Mare, str. Principală nr.154

SC BEPA  INVESTITII CONSULT SRL

Etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată

Ing. Căpaţână Gabriela

6.

PUZ Lotizare teren pentru construirea de locuinţe individuale

Sibiu, DJ 106C

MUŞAT SORIN ILIE şi coproprietarii

 Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare 

Ecolog Teona Calameţ

7.

PUZ Construire casă de locuit, anexe şi împrejmuire

Săcel, Cf 101856

CEAUŞU MARIA

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare

Ing. Mihaela Cerciu

 8.

Doc. Autorizaţie de mediu

Atelier tamplărie PVC,

Sibiu, str. Pescarilor nr. 6

SC 38 MATERNA SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Dr. chim. Rodica Mihai

 9.

Doc. Autorizaţie de mediu

Colectare, valorificare deşeuri feroase, neferoase şi acumulatori,

Selimbăr, str. Gării FN

SC IMOB RENTING SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Dr. chim. Rodica Mihai

10.

Doc. Autorizaţie de mediu

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule, Sibiu, B-dul Victoriei nr. 42-44

SC COMPA SA

Unitatea II

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Dr. chim. Rodica Mihai

 11.

Doc. Autorizaţie de mediu

Fabricarea subansamblurilor electronice

Sibiu, str. Lyon nr. 2

SC  KUNKE PRODUCTION ROMANIA SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Ecolog Teona Calameţ

 12.

Doc. Autorizaţie de mediu

Atelier de mecanică generală

Sibiel nr.365

SC SALGO PROD SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Ecolog Teona Calameţ

 13.

Doc. Autorizaţie de mediu

Fabricarea articole de marochinărie

Sibiu str. Nicolae Teclu nr. 27-31

SC HIPIC PROD IMPEX SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Ing. Mihaela Cerciu

 14.

Doc. Autorizaţie de mediu

Fabricarea articole de marochinărie

Sibiu str. Nicovalei nr. 4-6

 

SC ALAN TRADE SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Ing. Mihaela Cerciu

 

 

*** Documentaţiile aferente prezentului Convocator pot fi solicitate în vederea consultarii, Serviciului Autorizare şi Controlul Conformarii.

 

DIRECTOR EXECUTIV  

Ing.  Mărioara GOGA    

 

ŞEF SERVICIU AUTORIZARE SI

CONTROLUL CONFORMARII

Dr. Ruxandra HAŞEGAN

 

 

SEDINTA PUBLICA (CAT) – 08.09.2010

 

Prin prezenta vă informăm că în data de  08.09.2010, ora  10,00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu va avea loc şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Colectivului de Analiză Tehnică, constituit în baza Ordinului Prefectului, ca bază a procedurii de emitere a actelor de reglementare, având în vedere următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ord. 135/2010, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ord. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Colectivului de Analiză Tehnică  la şedinţa anunţată va fi:

Preşedinte  Director Executiv –  Ing. Mărioara Goga - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu,

Membri :

-          Macrea Rareş - Subprefect  – Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu,

-          Andrei Vulcu – inspector asistent  -  Consiliul Judeţean Sibiu

-          Costandache Cristian- Locotenent – Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

-          Petru Gabriela - Şef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apa - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

-    Carmen Brezai – Şef Birou Igiena Mediului - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu

-          Cornel Moldovan – sef Serviciu Îndrumare Angajatori şi Angajaţi, Securitate şi Sănătate în Muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu    

-          Manea Mirela   -  Comisar – Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul Judeţean Sibiu

-          Carmen Ştefănuţă – Consilier - Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu

        Secretar : Ruxandra Haşegan - Şef Serviciu Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu.

                 

   Participanţi : 

 

        AGENŢIA NAŢIONALA pentru PROTECŢIA MEDIULUI, COMPANIA NAŢIONALA DE AUTOSTRAZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE, COMPANIA NAŢIONALA DE AUTOSTRAZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE - SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE SIBIU, SC PROINTEC SRL ( în atenţia d-lui Bleşa Victor), IPJ SIBIU- SERVICIUL POLIŢIEI RUTIERE, ADMINISTRATIA NAŢIONALA « APELE ROMANE » ADMINISTRAŢIA BAZINALA DE APA MUREŞ, SC SC FAST PRO SRL,  SC APA CANAL SA SIBIU, PRIMARIA SIBIU - SERVICIUL URBANISM, PRIMĂRIA ROŞIA, PRIMĂRIA MEDIAŞ, PRIMĂRIA LOAMNEŞ,  SC PINU IMPORT EXPORT SRL, SC ROB SYSTEMS SRL, SC DEKO RAME SRL, SC CARPATICA HONEY SRL, SC REMAT SIBIU SRL, SC ECO TOTAL GROUP SRL, SC CONSTIN & M SRL, SC VASICOM SRL,

             

               Reprezentanţi ai compartimentelor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

 

 

Nr. Crt

DOCUMENTAŢIA

BENEFICIAR

 

MOTIVUL DISCUTĂRII ÎN CAT

PREZENTARE

 

0

1

2

3

4

  1. 

 Doc. Acord de mediu

 Asistenţa tehnică pentru pregătirea unui set de proiecte în domeniul siguranţei rutiere pe drumurile naţionale din România  E 68,

E 81

COMPANIA NAŢIONALA DE AUTOSTRAZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare

Dr. Ruxandra Haşegan

 2.

  Doc. Aviz de mediu - PUZ Constituire trup intravilan pentru construcţii locuinţe individuale şi colective, dotări şi servicii

Caşolţ- extravilan

PF HANEA CONSTANTIN

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Geogr. Mihaela Radu

3.

Doc. Autorizaţie de mediu

Unitate prelucrare lemn

Orlat str. Gării nr. 50

SC PINU IMPORT EXPORT SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Ing. Ionel Cruciat

4.

Doc. Autorizaţie de mediu

Fabricare echipamente electrice

Sibiu str. Salzburg  nr. 28

SC ROB SYSTEMS SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Ecolog  Teona Calameţ

5.

Doc. Revizuire autorizaţie de mediu

Unitate producţie produse din lemn

Miercurea Sibiului  DN 1 km. 342 nr. 813

SC DEKO RAME SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea revizuirii autorizaţiei de mediu  

Ecolog  Teona Calameţ

6.

Doc. Autorizaţie de mediu

Centru colectare şi omogenizare miere

Agârbiciu DN 14- Ferma 6

SC CARPATICA HONEY SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Ecolog  Teona Calameţ

7.

Doc. Acord de mediu

Construire  casă de vacanţă

Porumbacu de Sus- CF 100099 nr. top 5187/19/2/11

PF MEHEZ ANCA

Etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată

Ing. Căpaţână Gabriela

8.

Doc. Acord de mediu

Construire pod rutier

Metiş-extravilan

COMUNA MIHAILENI

Etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată

Ing. Căpaţână Gabriela

9.

Doc. Aviz de mediu - PUZ

Construire locuinţe

Mediaş – Valea Moşnei

PF URSU OVIDIU şi alţii

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ing. Mihaela Cerciu

10.

Doc. Acord de mediu

Construire casă de vacanţă P+M, branşament curent electric (staţie de epurare proprie)

Sibiu CF 107320 nr. top 6063/2

 

PF COTOARA SEBASTIAN

Etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului 

Ing. Mihaela Cerciu

11.

Doc. Autorizaţie de mediu

Spălătorie auto

Cisnădie str. Şelimbărului

nr. 2

 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA HANEA NICOLETA

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Ing. Mihaela Cerciu

12.

Doc. Autorizaţie de mediu

Colectare deşeuri reciclabile

Sibiu str. Grâului nr. 6

 

SC REMAT SIBIU SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Ing. Mihaela Cerciu

13.

Doc. Autorizaţie de mediu

Colectare deşeuri reciclabile

Sibiu str. Frezorilor nr. 5

 

SC ECO TOTAL GROUP SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Ing. Mihaela Cerciu

14.

Doc. Revizuire autorizaţie de mediu

Colectare deşeuri reciclabile

Copşa Mică str. Sibiului nr. 33

SC CONSTIN & M SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea revizuirii   autorizaţiei de mediu  

Ing. Mihaela Cerciu

15.

Doc. Autorizaţie de mediu

Secţie de prelucrare lemn

Orlat- drum judeţean Cristian-Orlat

SC VASICOM SRL

Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii   autorizaţiei de mediu  

Ing. Mihaela Cerciu

16.

Doc. Acord de mediu

Reţea de canalizare şi staţie de epurare în localiţăţile Mândra şi Loamneş

COMUNA LOAMNEŞ

 

Analiza documentatiei

(etapa de încadrare)

Ing. Mihaela Cerciu

 

 

*** Documentaţiile aferente prezentului Convocator pot fi solicitate în vederea consultarii, Serviciului Autorizare şi Controlul Conformarii.

 

DIRECTOR EXECUTIV  

Ing.  Mărioara GOGA    

 

ŞEF SERVICIU AUTORIZARE SI

CONTROLUL CONFORMARII

Dr. Ruxandra HAŞEGAN

 

SEDINTA PUBLICA (CAT) – 01.09.2010

 

Prin prezenta vă informăm că în data de  01.09.2010, ora  10,00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu va avea loc şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Colectivului de Analiză Tehnică, constituit în baza Ordinului Prefectului, ca bază a procedurii de emitere a actelor de reglementare, având în vedere următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ord. 135/2010, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ord. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Colectivului de Analiză Tehnică  la şedinţa anunţată va fi:

Preşedinte  Director Executiv –  Ing. Mărioara Goga - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu,

Membri :

-          Macrea Rareş - Subprefect  – Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu,

-          Andrei Vulcu – inspector asistent  -  Consiliul Judeţean Sibiu

-          Costandache Cristian- Locotenent – Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

-          Petru Gabriela - Şef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apa - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

-    Carmen Brezai – Şef Birou Igiena Mediului - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu

-          Cornel Moldovan – sef Serviciu Îndrumare Angajatori şi Angajaţi, Securitate şi Sănătate în Muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu    

-          Manea Mirela   -  Comisar – Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul Judeţean Sibiu

-          Carmen Ştefănuţă – Consilier - Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu

        Secretar : Ruxandra Haşegan - Şef Serviciu Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu.

   

              Participanţi : 

 SC PETROTECH SRL, SC IGLOO ARCHITECTURE SRL,  SC SOBIS SOLUTIONS SRL, SC APA CANAL SA, SC APOLLO PROBALAST SRL, SC REAL ESTATE SRL, SC TTT  Proiect SRL, SC INSTAL SANITERM SRL, SC ECO MARGINIME SRL, SC SERVICII CL SALISTE, SC PRESCOM SRL,   Primăria Selimbar, Primaria Porumbacu, Primaria Micasasa, Primaria Axente Sever,  Primaria Saliste, AN Apele Romane - Directia Bazinala Mures, 

          

               Reprezentanţi ai compartimentelor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

 

Nr. Crt

DOCUMENTAŢIA

BENEFICIAR

 

MOTIVUL DISCUTĂRII ÎN CAT

PREZENTARE

 

0

1

2

3

4

1.

Doc.  Acord de mediu

Dezafectare depozit de produse petroliere PETROM Sibiu, str. Oţelarilor nr. 67

SC PETROM SA

GRUP OMV Bucureşti

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Dr. Ruxandra Haşegan

2.

Doc. Acord de mediu Statie automata distributie carburanti

Selimbar incinta Shopping City

 SC BIOROMOIL AUTOMATIC STATIONS SRL

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Dr. Ruxandra Haşegan

3.

Doc. Acord de mediu 

Exploatarea nisipului cu amenajare iaz piscicol, Micăsasa, extravilan

SC APOLLO PROBALAST SRL

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ing. Ionel Cruciat

4.

Doc.  Acord de mediu

Extinderea şi modernizarea complexului turistic Albota, Arpaşu de Sus

SC SOBIS SOLUTION SRL

Etapa studiului  de evaluare adecvata

Ecolog Flaviu Tomuta

5.

Doc.  Acord de mediu

Construire cabana P+M în Porumbacu de Sus, lot 25A

RITIVOIU GABRIEL pentru SC SUPORTER SRL Sibiu

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ecolog Flaviu Tomuta

6.

Doc. Autorizatie de mediu

Unitate colectare si transport deseuri menajere

SC PRESCOM SRL

Cisnadie, str. Uzinei nr. 2

Analiza documentatiei  

Ecolog Teona Calamet

7.

Autorizatie de mediu

Unitate colectare, transport, recuperare, sortare, valorificare materiale reciclabile, eliminare  deseuri menajere oras Saliste Calea Amnasului nr. 2

SC ECO MARGINIME

SRL

 

Analiza documentatiei  

Ecolog Teona Calamet

8.

Doc.  Acord de mediu

Construire si dotare  hala productie tubuatura de ventilatie

Cristian zona 15 DJ106B-DJ143B

SC INSTAL SANITERM SRL

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ecolog Teona Calamet

9.

 PUZ  si  RLU schimbarea functiunii zonei din zona agricola in zona de industrie si servicii   Axente Sever sat Agarbiciu  intravilan trup 4

SC TTM REAL ESTATE SRL  

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare

Ing. Mihaela Cerciu

10

PUZ Lotizare si schimbare de destinatie din zona de dezvoltare industriala in zona de locuinte individuale, servicii, unitati sanitare, sport si agrement  str. Garii –intravilan extins

PRIMARIA ORASULUI SALISTE

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare

Ing. Mihaela Cerciu

 

 

 

*** Documentaţiile aferente prezentului Convocator pot fi solicitate în vederea consultarii, Serviciului Autorizare şi Controlul Conformarii

DIRECTOR EXECUTIV  

Ing.  Mărioara GOGA     

 

ŞEF SERVICIU AUTORIZARE SI

CONTROLUL CONFORMARII

Dr. Ruxandra HAŞEGAN

 

SEDINTA PUBLICA (CAT) – 25.08.2010

Prin prezenta vă informăm că în data de  25.08.2010, ora  10,00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu va avea loc şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Colectivului de Analiză Tehnică, constituit în baza Ordinului Prefectului, ca bază a procedurii de emitere a actelor de reglementare, având în vedere următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ord. 135/2010, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ord. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Colectivului de Analiză Tehnică  la şedinţa anunţată va fi:

Preşedinte  Director Executiv –  Ing. Mărioara Goga - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu,

Membri :

-          Macrea Rareş - Subprefect  – Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu,

-          Andrei Vulcu – inspector asistent  -  Consiliul Judeţean Sibiu

-          Costandache Cristian- Locotenent – Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

-          Petru Gabriela - Şef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apa - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

-    Carmen Brezai – Şef Birou Igiena Mediului - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu

-          Cornel Moldovan – sef Serviciu Îndrumare Angajatori şi Angajaţi, Securitate şi Sănătate în Muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu    

-          Manea Mirela   -  Comisar – Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul Judeţean Sibiu

-          Carmen Ştefănuţă – Consilier - Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu

        Secretar : Ruxandra Haşegan - Şef Serviciu Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu.

   

              Participanţi : 

 

 

                SC APA TARNAVEI MARI SA, SC APOLLO PROBALAST SRL, SC AUTO SCHIEB SRL, SC HIDROELECTRICA SA, SC APA CANAL SA, Primăria Sibiu – Serviciul Urbanism, Primăria  Mediaş

           

               Reprezentanţi ai compartimentelor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

 

Nr. Crt

DOCUMENTAŢIA

BENEFICIAR

 

MOTIVUL DISCUTĂRII ÎN CAT

PREZENTARE

 

0

1

2

3

4

1.

Doc.  Acord de mediu

Reabilitarea staţie ape uzate menajere în municipiul Mediaş

SC APA TARNAVEI MARI SA

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Dr. Ruxandra Haşegan

2.

Notificare privind unele modificări intervenite la proiectul « Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov

SC APA CANAL SA Sibiu

Analiza notificării, reluarea etapei de încadrare

Dr. Ruxandra Haşegan

3.

Doc. Acord de mediu 

Exploatarea nisipului cu amenajare iaz piscicol, Micăsasa, extravilan

SC APOLLO PROBALAST SRL

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ing. Ionel Cruciat

4.

Doc. Aviz de mediu faza PUD

Construire spălătorie auto, magazie, copertina, depozit, intrare în legalitate birou, atelier reparaţii

SC AUTO SCHIEB SRL

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ecolog Teona Calameţ

5.

Doc.  Acord de mediu

Modernizare staţie 110 kV, 20 kV, şi 0,4 kV la CHE Sadu V

SC HIDROELECTRICA SA

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ecolog Flaviu Tomuta

 

 

*** Documentaţiile aferente prezentului Convocator pot fi solicitate în vederea consultarii, Serviciului Autorizare şi Controlul Conformarii.

DIRECTOR EXECUTIV  

Ing.  Mărioara GOGA    

 

ŞEF SERVICIU AUTORIZARE SI

CONTROLUL CONFORMARII

Dr. Ruxandra HAŞEGAN

 

SEDINTA PUBLICA (CAT) – 18.08.2010

Prin prezenta vă informăm că în data de  18.08.2010, ora  10,00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu va avea loc şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Colectivului de Analiză Tehnică, constituit în baza Ordinului Prefectului, ca bază a procedurii de emitere a actelor de reglementare, având în vedere următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ord. 135/2010, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ord. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Colectivului de Analiză Tehnică  la şedinţa anunţată va fi:

Preşedinte  Director Executiv –  Ing. Mărioara Goga - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu,

Membri :

-          Macrea Rareş - Subprefect  – Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu,

-          Andrei Vulcu – inspector asistent  -  Consiliul Judeţean Sibiu

-          Costandache Cristian- Locotenent – Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

-          Petru Gabriela - Şef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apa - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

-    Carmen Brezai – Şef Birou Igiena Mediului - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu

-          Cornel Moldovan – sef Serviciu Îndrumare Angajatori şi Angajaţi, Securitate şi Sănătate în Muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu    

-          Manea Mirela   -  Comisar – Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul Judeţean Sibiu

-          Carmen Ştefănuţă – Consilier - Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu

        Secretar : Ruxandra Haşegan - Şef Serviciu Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu.

   

              Participanţi : 

 

SC PETROTECH SRL Bucuresti, SC HIDROCONSTRUCTIA SA, SC VECTRA SERVICE SRL, SC VESELI PARTNERS PROJECT SRL, SC NOBLESSE RESORT&SPA SRL, SC ENVIROSCOPY SRL IAŞI, SC APA CANAL SA, Primăria Sibiu – Serviciul Urbanism, Primăria  Cartisoara, Primaria Ocna Sibiului, Primaria Sura Mare

           

               Reprezentanţi ai compartimentelor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

 

Nr. Crt

DOCUMENTAŢIA

BENEFICIAR

 

MOTIVUL DISCUTĂRII ÎN CAT

PREZENTARE

 

0

1

2

3

4

1.

Doc.  Acord de mediu

Dezafectare depozit de produse petroliere PETROM Sibiu, str. Oţelarilor nr.67

SC PETROM SA

GRUP OMV Bucureşti

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Dr. Ruxandra Haşegan

2.

Doc. Autorizaţie de mediu

Exploatare nisipuri si pietrişuri din amenajarea CHE Racoviţa – zona « La Fragar »

SC HIDROCONSTRUCTIA SA

Analiza documentaţiei

 

Ing. Ionel Cruciat

3.

Doc. Autorizaţie de mediu

Groapa de împrumut material de umplutură pentru şoseaua ocolitoare Sibiu-Slimnic, extravilan

SC VECTRA SERVICE SRL

Analiza documentaţiei

 

Ing. Ionel Cruciat

4.

Doc. Aviz de mediu faza PUZ

Schimbare parţială de destinaţie din zonă industrială în zonă rezidenţială, Ocna Sibiului, Cartierul verde 

SPACK VICTOR ANDREAS

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Dr. chim. Rodica Mihai

4.

Doc. Aviz de mediu faza PUZ

Constituire trup intravilan  zona rezidenţială Ciuca, comuna Sura Mare

SPACK VICTOR ANDREAS

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Dr. chim. Rodica Mihai

5.

Doc. Aviz de mediu faza PUZ

Construire hală depozit farmaceutic, birouri şi spaţii servicii, Sibiu, str. Salzburg nr.62

SC FIDELIO FARM SRL

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ing. Mihaela Cerciu

6.

Doc.  Acord de mediu

Construire hotel P+4E, Balea Glăjărie

 

SC NOBLESSE RESORT&SPA SRL

Etapa analizei calitatii raportului

Ing. Mihaela Cerciu

7.

Doc. Aviz de mediu faza PUD

Construire locuinţă P+M în Gura Raului, str. Cristian FN

TABAN IOAN PF

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ing. Mihaela Cerciu

8.

Doc.  Acord de mediu

Modernizarea şi extinderea complexului turistic Albota, Arpaşu de Sus, jud. Sibiu

SC SOBIS SOLUTIONS SRL

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Ecolog Flaviu Tomuta

 

 

 

*** Documentaţiile aferente prezentului Convocator pot fi solicitate în vederea consultarii, Serviciului Autorizare şi Controlul Conformarii.

DIRECTOR EXECUTIV  

Ing.  Mărioara GOGA    

 

ŞEF SERVICIU AUTORIZARE SI

CONTROLUL CONFORMARII

Dr. Ruxandra HAŞEGAN

 

SEDINTA PUBLICA (CAT) – 11.08.2010

 

Prin prezenta vă informăm că în data de  11.08.2010, ora  10,00  la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu va avea loc şedinţa Comitetului Special Constituit şi a Colectivului de Analiză Tehnică, constituit în baza Ordinului Prefectului, ca bază a procedurii de emitere a actelor de reglementare, având în vedere următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile şi completarile ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Ord. 135/2010, privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Ord. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Colectivului de Analiză Tehnică  la şedinţa anunţată va fi:

Preşedinte  Director Executiv –  Ing. Mărioara Goga - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu,

Membri :

-          Macrea Rareş - Subprefect  – Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu,

-          Andrei Vulcu – inspector asistent  -  Consiliul Judeţean Sibiu

-          Costandache Cristian- Locotenent – Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu

-          Petru Gabriela - Şef Compartiment Gestiunea Resurselor de Apa - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu

-    Carmen Brezai – Şef Birou Igiena Mediului - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu

-          Cornel Moldovan – sef Serviciu Îndrumare Angajatori şi Angajaţi, Securitate şi Sănătate în Muncă - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu    

-          Manea Mirela   -  Comisar – Garda Naţională de Mediu -  Comisariatul Judeţean Sibiu

-          Carmen Ştefănuţă – Consilier - Serviciul Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu

        Secretar : Ruxandra Haşegan - Şef Serviciu Autorizare şi Controlul Conformării - Agenţia pentru Protecţia  Mediului Sibiu.

   

              Participanţi : 

 

 

           SC DECOROM SRL, SC APA CANAL SA, Primăria Sibiu – Serviciul Urbanism, Primăria Porumbacu , Primaria Agnita,  SC ELVA PALTINIS SRL, SC TTM REAL ESTATE SRL, SC FIDELIO FARM SRL

           

               Reprezentanţi ai compartimentelor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

 

Nr. Crt

DOCUMENTAŢIA

BENEFICIAR

 

MOTIVUL DISCUTĂRII ÎN CAT

PREZENTARE

 

0

1

2

3

4

1.

Doc. Aviz de mediu faza PUD Construire balcon pe amprenta celui de deasupra pentru acces direct din exterior şi alee de acces; schimbarea destinaţiei din locuinţă în birouri, Sibiu, Bd. G-ral Vasile Milea bloc 10, sc.F, ap.67

MUSET NICOLAE

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Dr. chim. Rodica Mihai

2.

Doc. Aviz de mediu faza PUZ

Construire biserica, în Sibiu, str. Onceşti FN

Parohia Ortodoxă Romana Sf. Ilie II

Analiza documentaţiei

(etapa de încadrare)

Dr. chim. Rodica Mihai

3.

Doc.  Acord de mediu

Construire casa de locuit P+1E Agnita, str.Fabricii nr.19

STANUT CANDID COSMIN

Etapa studiului de evaluare adecvată

Ecolog Mihai Petrescu

4.

Doc.  Acord de mediu

Construire corp chilii, fântâna, bazin vidanjabil şi împrejmuire

Cărţişoara

MANASTIREA SF. APOSTOLI  PETRU SI PAVEL

Etapa studiului de evaluare adecvată